ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

เมื่อธุรกิจมีการเติบโตมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก ที่จะต้องมีระบบการจัดการเก็บข้อมูลลูกค้า CRM ในการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าต่อไป DOCTOR GAMING สามารถให้บริการระบบ CRM โดยมีเครื่องมือและรายงานที่ใช้งานได้ง่าย และมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

ตัวอย่างระบบ CRM Dashboard