เกี่ยวกับบริษัท

DOCTOR GAMING เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะด้านเกมออนไลน์ที่ใหม่ที่สุด ผลิตภัณฑ์ของ DOCTOR GAMING หลากหลายในลักษณะมุมมอง (aspect) รวมไปถึง Online Sportsbook, Live Dealer, เกมที่ต้องใช้ทักษะ (Skill Games) และเกมที่เล่นระหว่างผู้เล่นต่อผู้เล่น (Player-to-Player Games) การจัดการทั้งหมดนี้ดำเนินการต่อเนื่องตามการบุกเบิกของการจัดการบริหารธุรกิจตามสภาวะแวดล้อม (All manage through its pioneering Business Management Environment.)

เกี่ยวกับบริษัท

เราวางใจและเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงว่าผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมดควรที่จะมีการเข้าถึงอุปกรณ์ที่แม่นยำและชัดแจ้งและการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเองได้ในแง่ของการเจริญเติบโตและความสำเร็จ เราจัดการอุปสรรคต่างๆ ในการเข้าถึงอุตสาหกรรมด้านนี้และทำให้การขยายตัวด้านกำไรทางธุรกิจง่ายขึ้น

ภารกิจ

ต่อลูกค้า

 • สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยโปรแกรมซอฟท์แวร์ที่พัฒนามาเป็นอย่างดีมากเท่าที่จะคาดหวังได้จากเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้
 • ช่วยสร้างงานสำหรับลูกค้าที่ทรงคุณค่าของเรา
 • พัฒนาบริการคุณภาพดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนน้อม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายผ่านทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาถึงความต้องการด้านต่างๆ ในทุกมิติของลูกค้าทุกคน
 • สร้างความตื่นเต้นและความสนุกสนานสำหรับลูกค้าผ่านช่องทางเกมออนไลน์และแพลทฟอร์มเพื่อพบไลฟ์สไตล์ที่ตรงความต้องการของลูกค้า ณ ขณะนี้และในอนาคต

ต่อหุ้นส่วน

 • เสริมสร้างสภาพแวดล้อมโดยรอบสำหรับหุ้นส่วนเพื่อมีรายได้ที่ยั่งยืน
 • สร้างแพลทฟอร์มที่หุ้นส่วนสามารถรู้สึกได้ว่าความเสี่ยงมีน้อยและรายได้ของพวกเขานั้นสามารถเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในอัตราที่พวกเขาคาดหวังไว้
 • ผลิตและจัดการการปฏิบัติงานของแพลทฟอร์มให้มีประสิทธิภาพด้วยการทำงานที่เที่ยงตรงแม่นยำ
 • สร้างความเชื่อมั่นตามมุมมองที่หุ้นส่วนได้วาดภาพไว้

ต่อสังคม

 • เสริมสร้างองค์ความรู้สำหรับเกมออนไลน์ที่เชื่อถือได้
 • จัดให้มีการบังคับใช้มาตรการและกฎเกณฑ์เพื่อใช้กับผู้โกงเกมออนไลน์
 • บรรลุเป้าหมายในการเป็นต้นแบบสำหรับบริษัทที่ไม่คาดหวังกำไรจนเกินไปในตลาดเกม

ต่อพนักงาน

 • สนับสนุนความก้าวหน้าทางด้านสายงานให้แก่ตัวพนักงานแต่ละบุคคล
 • ส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทเพื่อที่จะทำให้พนักงานรู้สึกมีความสุขที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
 • จัดหาโอกาสสำหรับและองค์ความรู้แก่พนักงานในการจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อย่างเสรีเพื่อที่จะแสดงศักยภาพของพวกเขาในอนาคต
 • เสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยค่าตอบแทนที่สูงและรางวัลจูงใจพิเศษ

เป้าหมาย

 • เพื่อเป็นผู้นำทางด้านซอฟท์แวร์เกมและแพลทฟอร์มเกมในส่วนแบ่งทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุด
 • สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าทุกคนผู้ที่เลือกและเชื่อมั่นในบริษัทของเราและพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันลูกค้าที่เราไว้วางไว้